ŽELEZNIČNÍ STANICE ZHANGZHOU - Archinet

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.Keywords

nádraží, Číně, Šanghaj,, Čína,, stanic, ateliéru, praxe, malých, bylo, Číně., PROJEKT, ČÍNĚ, ARCHITEKT, ČESKÝ, taxi, nádraží,, velkou, architektury, příjezdové, Architects, Design, návrh, spíše, železničních, PEUTREC-HENDRYCHOVÁ, jsem, kontrolují, pointů,, vlaku,, musíte

Transcript

ŽELEZNIČNÍ STANICE
ZHANGZHOU
Zadání soutěže do Zhangzhou požadovalo
návrh nové železniční stanice pro pětimilionové
město a vyřešení urbanistické studie pro okolí
nádraží, včetně návrhu nového autobusového
nádraží, terminálu veřejné dopravy, hotelu,
parkovišť, taxi stanic a velkého náměstí před
budovou nádraží. Vše bylo nutno dopravně
vyřešit a napojit, aby nedocházelo ke křížení
jednotlivých funkcí.
Vlaková doprava je nejlevnější
a nejrozšířenější způsob dopravy v Číně.
Zvláště v čas svátků nastává hromadné
stěhování národa z ekonomicky prosperujícího
východního pobřeží do malých vesnic na
západě Číny. (A po 10 dnech strávených
s rodinou zase nazpět.) I v běžný den odbavení
jednoho vlaku připomíná spíše boarding
Boeingu 747.
Nádraží v Číně fungují zcela jiným
způsobem, než jak tomu je Evropan zvyklý.
Než se dostanete do vlaku, musíte projít
systémem několika check pointů, kde vám
kontrolují jízdenku a skenují zavazadla.
Typologie železničních stanic je chaotická
ZHANGZHOU, ČÍNA
EVA LE PEUTREC-HENDRYCHOVÁ / UNITED DESIGN GROUP
DRUHÉ MÍSTO V SOUTĚŽI
ČESKÝ ARCHITEKT
V ČÍNĚ
PROJEKT
94
změť malých uzavřených čekáren a dlouhých
chodeb. To především, aby bylo nádraží lehce
manipulovatelné armádou, kdyby došlo
k sociálním nepokojům. Součástí nádraží
je vždy i VIP vstup s čekárnou a vlastním
nástupištěm, o armádní jednotce ani nemluvě.
Rozhodla jsem se ignorovat zažitou typologii
a použít jednu velkou halu sloužící jako
čekárna pro všechny spoje. Schéma
připomínalo spíše letiště i díky faktu, že
odjezdy byly v prvním patře a příjezdy
v přízemí.
K odjezdové i příjezdové hale vedla
dvouúrovňová několikaproudová komunikace
zajišťující drop off i pick up pro taxi
a soukromé vozy. Odjezdová hala byla
napojena na nástupiště dvěma zasklenými
mosty a pro příjezd sloužily dva tunely pod
náspem tratě, vedoucí do příjezdové haly.
Trať se nacházela 6 metrů nad úrovní
okolního terénu. Návrh se potýkal s velkou
nelibostí majitelů fi rmy, protože takhle přece
nádraží v Číně nevypadá. Všechno ale
fungovalo, a tak mi neměli co vytknout.
V soutěži skončil můj návrh 2. a způsobil
revoluci návrhů železničních stanic v Číně.
Soutěž jsem sice nevyhrála, ale fi rma dostala
mnoho dalších zakázek po celé Číně i Indii.
UŽITNÁ PLOCHA 20 000 m2 (nad zemí)
ROK NÁVRHU 2007
VELIKOST POZEMKU 140 ha
ING. ARCH. EVA LE PEUTREC-HENDRYCHOVÁ
(*1980)
1991–98 Gymnázium v Nové Pace
1998–2005 Fakulta architektury Technické
univerzity v Liberci
2005 řádné ukončení magisterského stupně studia
na Fakultě architektury TUL
2002 Praha, Česká republika, praxe v ateliéru Fact
2002–2004 San Francisco, USA, praxe v ateliéru
v Cee Architects
2005–2007 Šanghaj, Čína, United Design Group
2007–2009 Šanghaj, Čína, Unitown Design INC.
2009–do současnosti Šanghaj, Čína, Allied
Architects International
ČESKÝ ARCHITEKT
V ČÍNĚ
PROJEKT
95

PDF Document reader online

This website is focused on providing document in readable format, online without need to install any type of software on your computer. If you are using thin client, or are not allowed to install document reader of particular type, this application may come in hand for you. Simply upload your document, and Docureader.top will transform it into readable format in a few seconds. Why choose Docureader.top?

  1. Unlimited sharing - you can upload document of any size. If we are able to convert it into readable format, you have it here - saved for later or immediate reading
  2. Cross-platform - no compromised when reading your document. We support most of modern browers without the need of installing any of external plugins. If your device can oper a browser - then you can read any document on it
  3. Simple uploading - no need to register. Just enter your email, title of document and select the file, we do the rest. Once the document is ready for you, you will receive automatic email from us.

Previous 10

Next 10